Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu
Krzywcza, dnia 16.03.2021

 
Ogłoszenie o  przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w formie zapytania ofertowego na sprzedaż autobusu. Przedmiotem przetargu jest autobus Mercedes Sprinter 515 CDI, rok produkcji 2008, stan drogomierza 381 870 km, skrzynia biegów – manualna. Stan dobry.
Cena wywoławcza – 45 230,00 zł  (netto).
Dokument sprzedaży – nota księgowa i umowa kupna - sprzedaży
Sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
 
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Tel. (16) 6711486
https://krzywcza.pl/, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 
Przedmiot przetargu:
Numer rejestracyjny: RPR 88HJ 
VIN: WDB9066571S274849
Pojazd / marka: autobus / Mercedes-Benz    
Model: SPRINTER 515 CDI    
Liczba miejsc 20 (19+1)
Napęd /paliwo:     koła tylne / ON
Wskazania licznika kilometrów: 381 870 km
Ważność badania technicznego: 01.09.2021r.
Rok produkcji / pierwsza rejestracja: 2008 / 12-05-2008 r. 
 
Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, do grudnia 2020 r. cały czas w eksploatacji. Gmina Krzywcza jest jego pierwszym właścicielem. Pojazd aktualnie ma zamontowane koła z oponami zimowymi.
 
Tryb przetargu   
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
- imię i nazwisko lub nazwę firmy,
- adres siedziby oferenta,
- numer telefonu,
- numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę brutto,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
 
Cena wywoławcza samochodu
Cenę wywoławczą ustalono na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy motoryzacyjnego w wysokości 45 230,00 zł.  (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).
 
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, Nr 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022.
 
Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Brak wadium eliminuje ofertę.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Oferent, którego oferta została przyjęta może wnioskować o zarachowane wadium na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta odstąpi od podpisania umowy.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Urząd Gminy w Krzywczy
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu Mercedes Sprinter”
 
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 05 kwietnia 2021 roku do godziny 09:00
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, odbędzie się dodatkowy przetarg ustny ograniczony (przy pomocy komunikatora online) z kwotą postępowania nie niższą niż 100 zł.
 
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00, w sali Nr 13 Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Miejsce parkingowe w Krzywczy, 37-755 Krzywcza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. 606 734 447 
 
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium. Forma zapłaty: przelewem Nr rachunku bankowego 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002  Tytułem: „za autobus RPR 88HJ”
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 
 
 
W załączeniu:
Opinia w sprawie wyceny wartości rynkowej pojazdu.
 
Do pobrania:
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Wzór umowy osoba prawna 
Zał. nr 3 – Wzór umowy osoba fizyczna 
Zał. nr 4 – Dokumentacja fotograficzna 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2021-03-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-03-19 13:58
Modyfikacja Ewa Pękalska - Ewa Pękalska 2021-03-29 13:04
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 20:11:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.