Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 22 czerwca (czwartek) 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-06-06
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-06-06 14:45:13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-09-30
Ogłoszono Raport o stanie Gminy Krzywcza za 2022 rok
 

Szczegóły publikujemy w zakładce: "Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia" - Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie Raportu o stanie Gminy na 2022 rok
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-05-26
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-05-29 14:01:22
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-08-31
Ogłoszono informację Wójta Gminy Krzywcza z dnia 23 maja 2023 r. o przystąpieniu do wyborów 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu – do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-05-23
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-05-23 08:48:27
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-05-23
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-08-31
Informujemy, że Gmina Krzywcza przystępuje do sprzedaży „końcowej węgla” w preferencyjnej cenie. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywcza można składać do 30.06.2023 r. wnioski o w/w zakup. Sprzedaż odbywała się będzie do 31.07.2023 r lub do wyczerpania zasobów.
Gmina Krzywcza posiada do sprzedaży:
  • węgiel w sortymencie „ORZECH” w ilości – 4,33 tony w cenie 1 900,00 zł za tonę
  • węgiel w sortymencie „GROSZEK” – w ilości – 4,97 tony w cenie 1 900,00 zł za tonę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2023-05-04
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-05-04 08:17:00
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-08-31
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29 z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.

  oraz

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.31
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.
zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.13.1.2022.AK.29 z dnia 06 kwietnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz"
 realizowanego na terenie miejscowości Kramarzówka i Skopów.

 
 Szczegóły w zakładce https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-04-12
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-04-12 10:54:20
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-04-12
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-04-12

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LII zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 31 marca (piątek) 2023 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z projektami uchwał
znajduje się pod adresem

https://portal.posiedzenia.pl/krzywcza?

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKlimko Mieczysław 2023-03-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-03-28 12:08:04
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30
Ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2023 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2023:
  • Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
  • Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
  • Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
  • Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2023 na terenie Gminy Krzywcza”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PUBLIKUJEMY W ZAKŁADCE - Komunikaty obwieszczenia i ogłoszenia
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Robert 2023-03-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-03-13 13:32:35
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-03-13
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30
Ogłoszono zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2023 r.
na realizację przedsięwzięcia grantowego
pn. ,,Dostępność w Gminie Krzywcza” Niniejsze przedsięwzięcia realizowane jest w zakresie pozyskanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 
OA.041.2.8.8.2023

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE - Zamówienia publiczne poniżej 130000 PLN

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłDaraż Joanna 2023-03-13
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-03-13 09:46:55
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.22
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 3 marca 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o opiniach wydanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i  Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie, odnośnie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
"Zagospodarownaie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -zadanie w systemie pod klucz".
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-03-08
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-03-08 14:39:44
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-03-08
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.18
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2023 r.
zawiadamiające strony postępowania o przedłożeniu przez Pełnomocnika Inwestora ANEKSU nr 1 Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do organów o opinię odnośnie potrzeby lub braku konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
"Zagospodarownaie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy -
zadanie w systemie pod klucz".
 
Szczegóły w zakładce:  ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-15
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-15 12:46:08
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-02-15
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-02-15
Ogłoszono Obwieszczenie SGI.6733.1.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 9 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice” na działkach nr 1091 obręb 0002 Bachów, 1089, 1194, 1094, 1093, 1091 obręb 0001 Babice, jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza


 
Szczegóły w zakładce: ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2023-02-09
PublikującyKlimko Mieczysław 2023-02-09 12:41:14
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2023-02-09
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-06-30
Ogłoszono:
Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn.:
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2”
w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r. 

oraz


Obwieszczenie
GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
 o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2”
w miejscowości Bachów,
gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

z dnia 06.02.2023 r.

Obwieszczenia są dostępne w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-06
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2023-02-06 10:37:20
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2023-02-06
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2024-02-06
2023-01-11
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 183,17 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 19,56 m3, WC2 15,24 m3 , WC3 105,73 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.pdf 276018 bajtów 2
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy.doc 38400 bajtów 3
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.doc 49152 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-01-11
PublikującyBobek Leszek 2023-01-11 11:49:34
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2024-01-11
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.7
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedięwzięcia pn.:
"Zagospodarowanie odwiertu Kramarzówka 3 - KGZ Tuligłowy
- zadanie w systemie pod klucz".


Szczegóły w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-27 12:31:34
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-27
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-27
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza
"

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:

https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”

z dnia 15.12.2022 r.
szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-15 09:07:58
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-15
  Krzywcza, dnia 8.12.2022r.    
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Bachów tj. Brz WO w ilości 62,06 m3 (WD0 45,40 m3, WDP 16,66).
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 348,77 zł netto (trzysta czterdzieści osiem złotych  77/100).

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 2
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 5
4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zawiadomienie o wyborze.pdf 258272 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:26:26
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Krzywcza, dnia 13.12.2022r.   
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
 
ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
 
Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Kupna tj.
Jd WO w ilości 189,20 m3 (WD1 7,46 m3, WD2 29,18m3, WD3 20,92 m3, WC2 15,24 m, WC3 110,40 m3 WDP  6,0 m3).
Jd S2a w ilości 3,5 m3
Cena wywoławcza wynosi za 1m3, 769,00 zł netto (siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych  00/100 zł).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY.pdf 275887 bajtów 1
2. Formularz ofertowy drewno Formularz ofertowy drewno.doc 38400 bajtów 2
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 911729 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13
PublikującyBobek Leszek 2022-12-13 11:22:39
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-12-13
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"

z dnia 06.012.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice"
z dnia 06.12.2022 r.
szczegóły w zakładce

https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-12-06 11:42:31
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-12-06
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-12-06
Obwieszczenie GKŚ.6220.10.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 29 listopada 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Bachów 2” w  miejscowości Bachów, gmina Krzywcza, powiat przemyski, województwo podkarpackie”.
Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30 10:51:28
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-30
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 30 listopada 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji środowiskowej

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla
miejscowości Bachów gmina Krzywcza”.

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-30 09:31:13
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-30
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 21 listopada 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania
decyzji środowiskowej

"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R
w m. Babice".

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-21
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-11-21 09:14:56
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-11-21
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-11-21
Obwieszczenie GKŚ.6220.9.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 13 października 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice".

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-10-13
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-10-13 13:42:42
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-10-13
Obwieszczenie GKŚ.6220.8.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 września 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów, gmina Krzywcza
".


Szczegóły przedstawiamy w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-09-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-09-02 13:45:18
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-09-02
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
w części szczególnego korzystania z wód
w miejscowosci Skopów.

Obwieszczenie w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-19 13:51:10
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-19
Obwieszczenie GKŚ.6220.7.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R
od km 0+000-1+685 w miejscowości
Wola Krzywiecka gm. Krzywcza

z dnia 17.08.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R
od km 0+000-1+685 w miejscowości
Wola Krzywiecka gm. Krzywcza

z dnia 17.08.2022 r.
szczegóły w zakładce

https://bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-17
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-17 13:01:30
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-17
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego:  "PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2022-08-16
PublikującyKlimko Mieczysław 2022-08-16 11:16:32
ModyfikacjaMieczysław Klimko 2022-08-16
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2023-08-16
Obwieszczenie
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16234R od km 0+000 – 1+685
w miejscowości Wola Krzywiecka gm. Krzywcza”.

Szczegóły w zakładce:
https://bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-08-02 11:52:49
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-08-02
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia:
„Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000 - 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”
z dnia 19.07.2022 r.
szczegóły w zakładce
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/Decyzje_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-19 13:34:15
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-19
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.113
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
do publicznej wiadomości
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:
https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:41:46
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2021.112
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
z dnia 11 lipca 2022 r.
zawiadamiające strony postępowania
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.:
"Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki".

Obwieszczenie w zakładce:

https://www.bip.ugkrzywcza.pl/ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-14 11:37:58
ModyfikacjaSabina Kaszycka-Gagat 2022-07-14
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-14
Obwieszczenie GKŚ.6220.6.2022.GK
Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 1 lipca 2022 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 16218R od km 0+000- 1+255 w miejscowości Ruszelczyce gm. Krzywcza”.

Szczegóły przedstawiamy w zakładce
ZAWIADOMIENIA_I_OBWIESZCZENIA

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01
PublikującyKaszycka-Gagat Sabina 2022-07-01 12:39:59
Data wygaśnięcia: Kaszycka-Gagat Sabina 2023-07-01
W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Obwieszczenie


Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-06-03
PublikującyBobek Leszek 2022-06-06 11:35:08
Data wygaśnięcia: Bobek Leszek 2023-06-21
Informuje się, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cylku 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.
 
SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o rozpoczętych pracach w lasach wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024 PISM-210624-01-00.pdf 483520 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłSobol Piotr 2021-06-24
PublikującyKlimko Mieczysław 2021-06-24 10:22:19
Data wygaśnięcia: Klimko Mieczysław 2024-12-29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
data dodania: 2022-12-13
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 07 czerwca 2023r. 04:12:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.