Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6


ZMIANY:
2022-10-26 13:42:39: Dodano plik Informacja o wyniku 168_11.pdf
2022-10-26 13:42:19: Dodano plik Informacja o wyniku 168_10.pdf
Więcej >>>
2022-10-04 15:03:51: Dodano plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Średnia.doc
2022-10-04 15:03:04: Usunięto plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Bachów.doc
2022-10-04 15:02:47: Dodano plik Ogłoszenie 168_10,11,12.pdf
2022-10-04 15:02:47: Dodano plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Bachów.doc

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Średnia

działka nr  168/10 o pow. 0,4484 ha
działka nr  168/11 o pow. 0,3539 ha
działka nr  168/12 o pow. 0,4205 ha

 
Data wpłaty wadium:
2022-10-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-09-23 15:03:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-10-04 14:55:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-10-26 13:42:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 168_10,11,12 889.47 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie 56.50 KbPlik doc
3. Informacja o wyniku przetargu 168/10 250.70 KbPlik pdf
4. Informacja o wyniku przetargu 168/11 249.36 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-10-04 14:58:16: Dodano plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Średnia.doc
2022-10-04 14:57:02: Usunięto plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Bachów.doc
Więcej >>>
2022-10-04 14:56:39: Dodano plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w m-ci Bachów.doc
2022-10-04 14:56:14: Dodano plik Ogłoszenie 614.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Średnia

działka nr  614 o pow. 0,08 ha

Data wpłaty wadium:
2022-10-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-09-23 14:55:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-10-04 14:55:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-10-04 14:58:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 690.39 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie 47.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY KRZYWCZA
 
WÓJT GMINY KRZYWCZA
działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) i Regulaminem przetargów na dzierżawę nieruchomości do lat 3, stanowiących własność Gminy Krzywcza
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
do rolników posiadających siedzibę gospodarstwa na terenie Gminy Krzywcza
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Gminy Krzywcza
Przedmiot przetargu na dzierżawę:
  1. Przedmiotem przetargu na oddanie w dzierżawę jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr
- 1072 – o powierzchni 0,35ha (PsV 0,25 i PsVI 0,10), położona w obrębie Bachów
- 1073 – o powierzchni 4,23ha (RIVa 0,50 i PsV 1,74, PsVI 1,99), położona w obrębie Bachów
- 1074 – o powierzchni 0,14ha (Lzr-PsV 0,14), położona w obrębie Bachów
- 1076 – o powierzchni 3,10ha (PsIII 3,10), położona w obrębie Bachów
- 1077 – o powierzchni 3,98 ha (PsIII 3,98), położona w obrębie Bachów
- 1079 – o powierzchni 0,19ha (PsIII 0,19), położona w obrębie Bachów
- 1081 – o powierzchni 0,49ha (PsIII 0,49), położona w obrębie Bachów
- 1083 – o powierzchni 1,54 ha (PsIII 1,54), położona w obrębie Bachów
- 1085 – o powierzchni 3,58ha (PsIII 3,58), położona w obrębie Bachów
- 1087 – o powierzchni 2,59ha (PsIII 2,59), położona w obrębie Bachów
- 1088 – o powierzchni 0,39ha (PsIII 0,39), położona w obrębie Bachów
2.      Nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Bachów, Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze. Okres  zawarcia umowy dzierżawy – 1 rok. Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywcza. Aktualny czynsz za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Krzywcza nr 53/2018  - 2436,03 zł.
Czynsz wywoławczy wynosi 2436,03zł/rocznie.
Postąpienie minimalne wynosi 50,00zł.
Przetarg odbędzie się dnia 16-03-2023r., o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Krzywcza, Krzywcza 36
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do Wójta Gminy Krzywcza oświadczenia o posiadaniu siedziby gospodarstwa na terenie Gminy Krzywcza w terminie do 14-03-2023 roku (zgodnie z załączonym wzorem).  Oferent zainteresowany dzierżawą, powinien przed przystąpieniem do przetargu, zapoznać się z regulaminem przetargów, a także z projektem umowy dzierżawy.
Nieruchomości oferowane do wydzierżawienia położone są w obrębie ewidencyjnym Bachów. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
Zawarcie umowy dzierżawy  nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, osoba która została ustalona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w ww. zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
Informacje dotyczące przedmiotowego przetargu (w tym regulamin przetargów i projekt umowy dzierżawy) można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza, pok. nr 11, II piętro lub telefonicznie pod nr 166711486 wew. 31, osoba do kontaktu Leszek Bobek.
 

Termin składania wniosków:
2023-03-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-02-28 12:55:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-03-29 12:55:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2023-03-16 14:30:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. oświadczenie 39.50 KbPlik doc
2. Informacja o wyniku przetargu 146.74 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-03-08 14:45:47: Dodano plik Informacja.pdf
2023-02-22 20:34:35: Dodano plik Ogłoszenie Średnia.pdf
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Średnia

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencyjnych gruntów
Nieruchomość z oznaczeniem Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości
w ha
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza w złotych Wadium
w złotych
Minimalna wysokość postąpienia
w złotych
 
 
168/12
PR1P/00051788/9 0,4205 Działka posiada regularny kształt. Działka o spadku terenu w kierunku zachodnim, nieodrodzona, Posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Działka w/g Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza znajduje się w terenach rolnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza utracił ważność w dniu 31.12.2003 r.
Działka jest objęta decyzją
o warunkach zabudowy
nr SGiOŚ.6730.10.
2015PP z dnia 11.06.2015 r
25 288,00
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
 
(w tym 23% podatek VAT)
2528,00
(słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
253,00
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)

Data składania ofert:
2023-03-08 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-07 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-03-08 09:00:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-07-31 20:30:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2023-03-08 14:45:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 415.21 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 141.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-03-08 14:46:40: Dodano plik Informacja 2.pdf
2023-02-22 20:26:52: Dodano plik Ogłoszenie Skopów 22.pdf
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Skopów
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1. Działka Nr 22 o pow. 0,0173 ha wpisana w KW PR1P/00057250/1
  2. Cena wywoławcza wynosi:1469,00 zł (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100)
Wadium wynosi: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  zł 00/100)
Działka o kształcie nieregularnym, zachwianych proporcjach boków, deniwelacji gruntu w kierunku południowym, nieogrodzona, niezabudowana. Obecnie niezagospodarowana. Działka nie posiada dostęp do drogi publicznej. Dostęp do mediów: brak. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne i tereny pagórkowate, łąki, pastwiska oraz lasy.
Działka w/g Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza znajduje się w obszarach rolnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzywcza utracił ważność w dniu 31.12.2003r. Działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.

Data składania ofert:
2023-03-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-07 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-02-22 10:00:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-07-31 20:17:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2023-03-08 14:46:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 238.01 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 145.56 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2023-03-08 14:47:27: Dodano plik informacja.pdf
2023-02-22 20:20:22: Dodano plik Ogłoszenie Skopów 12_1.pdf
Wójt Gminy Krzywcza

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny (licytacja)
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Skopów
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
  1. Działka Nr 12/1 o pow. 0,10 ha wpisana w KW PR1P/00057250/1
  2. Cena wywoławcza wynosi: 12 350,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 00/100)
Wadium wynosi: 1350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt  zł 00/100)
Data składania ofert:
2023-03-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-03-07 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2023-02-22 12:00:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-07-31 20:17:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2023-03-08 14:47:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 239.49 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 142.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-12-13 13:00:28: Usunięto plik Ogłoszenie 261.pdf
2022-12-13 12:59:37: Dodano plik Ogłoszenie 261.pdf
Więcej >>>
2022-12-13 12:58:49: Dodano plik Ogłoszenie 261.pdf

II PRZETARG NIEOGRANICZONY

ustny (licytacja)

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Wola Krzywiecka

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Działka Nr 261 o pow. 0,2290 ha wpisana w KW PR1P/00053830/3
2. Cena wywoławcza wynosi: 10 070 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt zł 00/100)

Data składania ofert:
2023-01-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-10 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBobek Leszek 2022-12-13 12:54:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-02-28 12:54:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-12-13 13:00:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 261 144.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-08-05 13:29:39: Dodano plik MX-M264N_20220805_141112.pdf
2022-07-18 12:08:22: Dodano plik Ogłoszenie 91_4.pdf

 PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Ruszelczyce

działka nr  91/4 o pow. 0,1372 ha
Data składania ofert:
2022-08-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-08-04 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-07-18 12:06:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-08-05 15:00:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-08-05 13:29:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 756.59 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie 277.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-03-31 12:27:17: Dodano plik Ogłoszenie 261.pdf

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Wola Krzywiecka
działka nr. 261 o pow. 0,2290 ha 
Data składania ofert:
2022-04-26 14:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-03-28 12:25:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-06-30 14:30:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-03-31 12:27:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 144.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-26 14:13:09: Dodano plik informacja.pdf
2022-03-31 07:44:40: Dodano plik Ruszelczyce 266_1.pdf

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Ruszelczyce
działka nr. 266/1 o pow. 0,1472 ha 
Data składania ofert:
2022-04-26 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-03-28 07:43:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-03-28 14:30:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-04-26 14:13:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 241.31 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 152.77 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-26 13:09:17: Dodano plik informacja.pdf
2022-03-28 14:32:18: Dodano plik ogłoszenie 1457.pdf

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Babice
działka nr. 1457 o pow. 0,90 ha 
Data składania ofert:
2022-04-26 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-03-18 14:30:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-03-28 14:30:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-04-26 13:09:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 144.98 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 151.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-26 13:11:54: Dodano plik informacja.pdf
2022-03-28 14:25:21: Dodano plik ogłoszenie 1439.pdf

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Babice
działka nr. 1439 o pow. 0,02 ha 

 

Data składania ofert:
2022-04-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-03-18 13:32:00
PublikującyLeszek Bobek 2022-03-28 13:32:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-04-26 13:11:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 144.96 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 150.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-26 13:07:32: Dodano plik informacja.pdf
2022-03-28 14:24:46: Usunięto plik Ogłoszenie 3206.pdf
Więcej >>>
2022-03-28 13:28:45: Dodano plik Ogłoszenie 3206.pdf
2022-03-28 13:28:41: Dodano plik Ogłoszenie 3206.pdf

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Bachów
działka nr. 3206 o pow. 0,20 ha 
 
 

Data składania ofert:
2022-04-26 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-25 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-03-18 13:27:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-03-01 12:41:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-04-26 13:07:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 145.02 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 151.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-02-04 13:28:38: Dodano plik Ruszelczyce 266_1.pdf

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność 
Gminy Krzywcza
położonej w miejscowości Ruszelczyce
(działka 266/1 o pow. 0,1472 ha)

Data składania ofert:
2022-03-08 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-02-04 12:41:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-03-01 12:41:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-02-04 13:28:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ruszelczyce 266/1 809.88 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-03-09 14:40:30: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu 91_6.pdf
2022-03-09 12:20:03: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu 91_7.pdf
Więcej >>>
2022-02-04 13:45:13: Dodano plik Ruszelczyce działki 91_4 91_6 91_7.pdf
 

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Ruszelczyce
(działki nr  91/4 o pow. 0,1372 ha, 91/6 o pow. 0,1395 ha, 91/7 o pow. 0,1333 ha)

Data składania ofert:
2022-03-08 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2022-02-04 13:40:00
PublikującyLeszek Bobek 2023-03-01 12:41:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2022-03-09 14:40:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Działki nr 91/4 o pow. 0,1372 ha, 91/6 o pow. 0,1395 ha, 91/7 o pow. 0,1333 ha 977.35 KbPlik pdf
2. Informacja o wyniku przetargu 91/7 499.83 KbPlik pdf
3. Informacja o wyniku przetargu 91/6 251.47 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-10-04 14:26:00: Dodano plik Zmieniony załącznik nr 2A.doc
2021-10-04 14:25:23: Dodano plik Zmiana wzoru załącznika nr 2A.pdf
Więcej >>>
2021-09-10 11:27:30: Dodano plik Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym.doc
2021-09-10 11:27:03: Dodano plik Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych.doc
2021-09-10 11:26:24: Dodano plik Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów.doc
2021-09-10 11:25:19: Dodano plik Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu.doc
2021-09-10 11:24:37: Dodano plik Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nierucxhomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej we wsi Kupna.pdf
PIERWSZY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Krzywcza
położonej w miejscowości Kupna
(działka nr 7/1 o pow. 1,22 ha)
Termin składania wniosków:
2021-10-15 13:30:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-09-10 11:00:00
PublikującyEwa Pękalska 2021-09-10 11:00:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2021-10-04 14:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Kupna 1.13 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu 44.00 KbPlik doc
3. Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów 42.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych 38.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym 34.00 KbPlik doc
6. Zmiana wzoru załącznika nr 2A do niniejszego przetagu 106.75 KbPlik pdf
7. Zmieniony załącznik nr 2A do niniejszego przetagu 33.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-10-22 11:46:42: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu.pdf
2021-10-14 10:23:54: Dodano plik 60 Ruszelczyce LISTA.pdf
Więcej >>>
2021-10-04 14:26:42: Dodano plik Zmieniony załącznik nr 2A.doc
2021-10-04 14:26:26: Dodano plik Zmiana wzoru załącznika nr 2A.pdf
2021-09-10 11:51:16: Dodano plik Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym.doc
2021-09-10 11:50:48: Dodano plik Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych.doc
2021-09-10 11:50:24: Dodano plik Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów.doc
2021-09-10 11:49:55: Dodano plik Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu.doc
2021-09-10 11:49:30: Dodano plik Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej we wsi Ruszelczyce.pdf
PIERWSZY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza
położonej w miejscowości Ruszelczyce
(działka nr 60 o pow. 2,39 ha)
Termin składania wniosków:
2021-10-15 12:30:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-09-10 11:48:00
PublikującyEwa Pękalska 2021-09-10 11:48:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2021-10-22 11:46:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Ruszelczyce 1.13 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu 44.00 KbPlik doc
3. Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów 42.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych 38.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym 34.00 KbPlik doc
6. Zmiana wzoru załącznika nr 2A do niniejszego przetagu 106.75 KbPlik pdf
7. Zmieniony załącznik nr 2A do niniejszego przetagu 33.00 KbPlik doc
8. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 60 217.14 KbPlik pdf
9. Informacja o wyniku przetargu 249.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-10-22 11:47:09: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu.pdf
2021-10-14 10:25:52: Dodano plik 199 Chyrzyna LISTA.pdf
Więcej >>>
2021-10-04 14:27:36: Dodano plik Zmieniony załącznik nr 2A.doc
2021-10-04 14:27:17: Dodano plik Zmiana wzoru załącznika nr 2A.pdf
2021-09-10 11:35:56: Dodano plik Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym.doc
2021-09-10 11:35:35: Dodano plik Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych.doc
2021-09-10 11:35:12: Dodano plik Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów.doc
2021-09-10 11:34:34: Dodano plik Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu.doc
2021-09-10 11:34:05: Dodano plik Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej we wsi Chyrzyna.pdf
PIERWSZY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza
połozonej w miejscowości Chyrzyna
(działka nr 199 o pow. 3,35 ha)
Termin składania wniosków:
2021-10-15 11:15:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-09-10 11:33:00
PublikującyEwa Pękalska 2021-09-10 11:33:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2021-10-22 11:47:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pierwszy Przetarg Ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywcza położonej w miejscowości Chyrzyna 1.15 MBPlik pdf
2. Załącznik nr 1 - zgloszenie uczestnictwa w przetargu 44.00 KbPlik doc
3. Załączniki nr 2A i 2B - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni posiadanych gruntów 42.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych 38.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4 - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym 34.00 KbPlik doc
6. Zmiana wzoru załącznika nr 2A do niniejszego przetagu 106.75 KbPlik pdf
7. Zmieniony załącznik nr 2A do niniejszego przetagu 33.00 KbPlik doc
8. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 199 346.88 KbPlik pdf
9. Informacja o wyniku przetargu 247.64 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-10-22 11:47:42: Dodano plik Informacja o wyniku przetargu.PDF
2021-09-09 11:41:51: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie terminu przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Ruszelczyce .pdf
Więcej >>>
2021-09-09 11:38:18: Usunięto plik Ogłoszenie o zmianie terminu przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Ruszelczyce.pdf
2021-09-09 11:18:00: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie terminu przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Ruszelczyce.pdf
2021-09-08 12:13:59: Dodano plik I Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ruszelczyce.pdf
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza

Pierwszy
Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza
położonych w miejscowości Ruszelczyce
(dz. nr 266/1, 266/2 i 267/1)
Data składania ofert:
2021-10-15 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 14:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-09-08 12:13:00
PublikującyEwa Pękalska 2021-09-08 12:13:00
Modyfikował(a) Leszek Bobek 2021-10-22 11:47:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pierwszy Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Ruszelczyce 864.27 KbPlik pdf
2. OGŁOSZENIE - ZMIANA TERMINU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSZELCZYCE 342.81 KbPlik pdf
3. Informacja o wyniku przetargu 251.70 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza
Pierwszy Przetarg Nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza
położonych w miejscowości Ruszelczyce
(dz. nr 91/4, 91/6, 91/7)
Data składania ofert:
2021-10-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-11 14:30:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2021-09-08 11:56:00
PublikującyEwa Pękalska 2021-09-08 11:56:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2021-09-09 11:18:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pierwszy Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych w miejscowości Ruszelczyce 864.42 KbPlik pdf
2. OGŁOSZENIE - ZMIANA TERMINU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSZELCZYCE 359.80 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 17:34:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.