Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.56 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-30
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 1 16204R od km 0+000 - 1+712 w miejscowości Skopów gm. Krzywcza".

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-23
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.7.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo-pomiarowych"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-19
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.6.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Kupna wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn."

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-19
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-19
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-04-19
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.45 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o zobowiązaniu Wnioskodawcę ponownym do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wyjaśnień do raportu w zw. z prowadzonym postępowaniem w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-03-01
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa samodzielnej Kancelarii Leśnictwa Kupna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-02-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-02-20
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-02-16
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.1.2018 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 12 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-02-16
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.40 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-02-05
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.35 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o wydanie opinii w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2018-01-26
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.5.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 13 grudnia 2017 r. zawiadamiające o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-12-14
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.4.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 grudnia 2017 r. o zakończeniu kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-12-06
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.6.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 grudnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa samodzielnej Kancelarii Leśnictwa Kupna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-12-01
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wyzanczeniu terminu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-11-20
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2017.AW.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o spotkaniu stanowiącego konsultacje transgraniczne w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-11-10
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.5.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 30 października 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii kablowej SN 15 kV" na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 170, 100 i 113 w m. Skopów.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-10-30
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.4.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV" w m. Skopów (obręb 0008), Babice (obręb 0001).

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-10-06
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu w dniu 26 września 2017 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-29
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza  z dnia 21 września 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H - KZG Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-21
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6220.1.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Wójta Gminy Krzywcza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych piętra paleogeńskiego-kredowego w miejscowości Skopów na działkach nr ewidencyjny 770 i 775 dla potrzeb robót geologicznych oraz eksploatacji węglowodorów, na bazie istniejących czterech otworów wiertniczych S-1, S-2, S-3, S-4"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-09-21
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zakończenia kompletowania materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-08-29
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.MG.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-07-25
Publikujący -

Obwieszczenie SGiOŚ.6733.2.2017 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie odwiertów Kramarzówka 1K, 2H, 3H, 4H - KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-07-19
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wydaniu postanowiena w którym stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zobowiązuje się wnioskodawcę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" w związku ze sprawą dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-06-22
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna" w związku ze sprawą dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-31
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4207.13.1.2017.MG.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania o wszczęciu, w dniu 12 maja 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-25
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2017.AW.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związnych z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strona narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2017-05-08
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2021r. 16:53:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.