Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Postanowienie ROŚ.6220.17.26.2013 Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.03.2013 r. w sprawie nadania decyzji znak ROŚ.6220.17.23.2013 z dnia 27.02.2013 r. rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-03-12
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-03-06
Publikujący -

Ogłoszono zawiadomienie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wydania decyzji

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-03-04
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczącego powiadomienia Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-02-18
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczącego powiadomienia Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektroni jądrowej V1", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-02-18
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Rokietnica z informacją o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  pod nazwą: "Modernizacja otworu Przemyśl 198. KGZ Tuligłowy" na środowisko.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-02-06
Publikujący -

Ogłoszenie Zawiadomienia Wójta Gminy Fredropol z dnia 31.01.2013 r. zawiadamiające strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-02-05
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Rokietnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja otworu Przemyśl 198. KGZ Tuligłowy"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-02-01
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Przemyśl o podaniu do publicznej wiadomości informacji o umożliwieniu stronom zapoznania się ze wszystkimi zebranymi dokumentami, przeglądnięcia akt sprawy oraz zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "zmiana koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl w zakresie: rozszeżenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego i zmniejszenia obszaru i terenu górniczego" - m. Przemyśł, gm. Przemyśl, gm. Żurawica, gm. Rokietnica, gm. Medyka, gm. Krasiczyn, gm. Roźwienica, gm. Orły i gm. Krzywcza przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-01-21
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.12.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-12-12
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.11.2012 r. dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  planowanego do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce"

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-11-30
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.10.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-10-08
Publikujący -

Ogłoszenie Postanowienia Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.08.2012 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku w związku z przedłożonym przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-09-06
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 28.08.2012 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-09-06
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 11.06.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-06-14
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 04.06.2012 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-06-11
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.05.2012 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Skopów - Kormanice Nr 20/97'p" dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-05-08
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.04.2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-04-10
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05.03.2012 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 24.03.2011 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-03-09
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16.09.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-09-29
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o wydaniu postanowienia zawierającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-06-15
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Przemyśl o złożonym wniosku wraz z raportem oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "zmiana koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl w zakresie: rozszeżenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego i zmniejszenia obszaru i terenu górniczego" - m. Przemyśł, gm. Przemyśl, gm. Żurawica, gm. Rokietnica, gm. Medyka, gm. Krasiczyn, gm. Roźwienica, gm. Orły i gm. Krzywcza przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-06-15
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniniu na środowisko pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-06-10
Publikujący -

Krzywcza 23.05.2011 r.

GKŚ.7620.2.2010

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

 

           Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277) Wójt Gminy Krzywcza

zawiadamia

że w dniu 18.05.2011 r. na wniosek FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, została wydana i zamieszczona publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia znak GKŚ.7620.2.2011 dla potrzeby zmiany decyzji nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-05-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 30 lipca 2021r. 12:10:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.