Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ
WÓJTA GMINY KRZYWCZA 
z dnia 25 lutego 2019 roku 
o wynikach wyborów SOŁTYSÓW 
przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2019 r. 

podaje się do publicznej wiadomości informację 
o wynikach wyborów Sołtysów 
przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2019 r.:


 1) Sołtysem wsi BABICE wybrany został 
      Marek Zygmunt BOSAK
;

 2) Sołtysem wsi BACHÓW wybrany został
       Józef OPAŁKA; 

 3) Sołtysem wsi SKOPÓW wybrany został
      Franciszek DUDYCZ;

 4) Sołtysem wsi RUSZELCZYCE wybrany został
      Tomasz Wojciech GRZEGORZAK;

 5) Sołtysem wsi KRZYWCZA wybrany został
      Wiesław FEDYK;

 6) Sołtysem wsi WOLA KRZYWIECKA wybrany został
      Jan WANAT; 

 7) Sołtysem wsi ŚREDNIA wybrana została
      Elżbieta SITNIK; 

 8) Sołtysem wsi RECZPOL wybrana została
      Maria PAWŁOWSKA; 

 9) Sołtysem wsi KUPNA wybrana została
      Małgorzata SZUBAN;

10) Sołtysem wsi CHYRZYNA wybrany został
       Paweł Piotr ŁOZIŃSKI;

  

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY Z DNIA 25 LUTEGO 2019 ROKU O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSÓW PRZEPROWADZONYCH W DNIU 24 LUTEGO 2019 ROKU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-02-28
Publikujący -

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ
WÓJTA GMINY KRZYWCZA 
z dnia 6 lutego 2019 roku 
o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSÓW 
w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. 

podaje się do publicznej wiadomości informację 
o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa:

1. Babic: 
1) Marek Zygmunt BOSAK, lat 39, zam. Babice. 

2. Bachowa: 
1) Zbigniew KRUSZYŃSKI, lat 60, zam Bachów;
2) Józef OPAŁKA, lat: 61, zam. Bachów. 

3. Skopowa: 
1) Franciszek DYDYCZ, lat 67, zam. Skopów;
2) Krzysztof Rafał MINOROWICZ, lat 41 zam. Skopów.

4. Ruszelczyc: 
1) Tomasz Wojciech GRZEGORZAK, lat 44, zam. Ruszelczyce.

5. Krzywczy: 
1) Wiesław FEDYK, lat 52, zam. Krzywcza.

6. Woli Krzywieckiej: 
1) Henryk ROGOSZ, lat 54, zam. Wola Krzywiecka;
2) Jan WANAT, lat 65, zam. Wola Krzywiecka. 

7. Średniej: 
1) Maria NAPORA, lat 58, zam. Średnia; 
2) Elżbieta SITNIK, lat 70, zam. Średnia. 

8. Reczpola: 
1) Teresa Maria FEDNAR, lat 56, zam. Reczpol; 
2) Henryk MAZUR, lat 57, zam. Reczpol; 
3) Maria PAWŁOWSKA, lat 59, zam. Reczpol. 

9. Kupnej: 
1) Dorota NOWAKOWSKA, lat 35, zam. Kupna;
2) Małgorzata SZUBAN, lat 40, zam. Kupna. 

10. Chyrzyny: 
1) Paweł Piotr ŁOZIŃSKI, lat 39, zam. Charzyna.

  

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY Z DNIA 6 LUTEGO 2019 ROKU O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA SOŁTYSÓW W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2019 ROKU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Załączniki:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BACHOWA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 119.98 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RECZPOLA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 121.24 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA BABIC w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 119.82 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA RUSZELCZYC w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 119.70 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA CHYRZYNY w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 119.94 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA SKOPOWA w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 120.16 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KRZYWCZY w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 120.02 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA ŚREDNIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 120.97 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA KUPNEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 120.61 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 6 lutego 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na SOŁTYSA WOLI KRZYWIECKIEJ w wyborach zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 r. Plik pdf 120.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-02-06
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 24 lutego 2019 roku

          Na podstawie Uchwały V/27/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów na terenie gminy Krzywcza podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie i terminie zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów

1. Kandydaci na sołtysów powinni złożyć do 5 lutego 2019 roku do godz. 15.00 – u Sekretarza Gminy Krzywcza pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie – wzór oświadczenia można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy lub u Sekretarza Gminy.

2. Do oświadczenia winien być dołączony wykaz co najmniej 10 osób popierających kandydaturę, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Wykaz osób popierających powinien być sporządzony jednostronnie na formularzu opatrzonym w nagłówku napisem: „WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ (imię i nazwisko) NA FUNKCJĘ SOŁTYSA (nazwa miejscowości”. Wykaz osób popierających kandydaturę powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub numer PESEL) oraz własnoręczny podpis osoby popierającej. Wzór formularza wykazu można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza lub u Sekretarza Gminy.

3. Po spełnieniu wymaganych warunków, kandydaci otrzymują zaświadczenie o zarejestrowaniu kandydatury w wyborach sołtysa.

4. Prawo zgłoszenia 1 kandydata do komisji wyborczej dla wyboru sołtysa w danej miejscowości posiadają zarejestrowani kandydaci na sołtysa tej miejscowości.

5. Przyjętym na członka komisji wyborczej jest ten kandydat, który zostanie zgłoszony pisemnie – do 8 lutego 2019 roku, do godz. 15.00 – u Sekretarza Gminy Krzywcza przez zarejestrowanego kandydata na sołtysa. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w komisji. Wzory zgłoszeń i oświadczeń można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza lub u Sekretarza Gminy.

 

Wójt Gminy Krzywcza

(-) Wacław PAWŁOWSKI

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-01-22
Publikujący -

Informacja o dacie i miejscach przeprowadzenia głosowań w wyborach sołtysów

 

Babice
Wybory Sołtysa Babic odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Remizie Strażackiej w Babicach.

Bachów
Wybory Sołtysa Bachowa odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Bachowie.

Skopów
Wybory Sołtysa Skopowa odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Skopowie.

Ruszelczyce
Wybory Sołtysa Ruszelczyc odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach.

Krzywcza
Wybory Sołtysa Krzywczy odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

Wola Krzywiecka
Wybory Sołtysa Woli Krzywieckiej odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej.

Średnia
Wybory Sołtysa Średniej odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Średniej.

Reczpol
Wybory Sołtysa Reczpola odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu.

Kupna
Wybory Sołtysa Kupnej odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Kupnej.

Chyrzyna
Wybory Sołtysa Chyrzyny odbędą się w niedzielę, 24 lutego 2019 r.
Głosowanie
przeprowadzone zostanie w godz. od 8.00 do 14.00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy.

 

W załączeniu publikujemy szczegółowe informacje w formie obwieszczeń Wójta Gminy Krzywcza z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-01-21
Publikujący -

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW 

1. Na mocy uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. zarządzono wybory sołtysów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Krzywcza. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r.

2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi na mocy Uchwały Nr 34/III/2002 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2003 r. Nr 10, poz. 213). 

Kalendarz wyborczy 

1) do 21 stycznia 2019 r. 
- Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o dacie i miejscu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów, 

2) do 22 stycznia 2019 r. 
- Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz na członków komisji wyborczych 

3) do 5 lutego 2019 r. 
- Zgłaszanie kandydatów na sołtysów, 

4) do 8 lutego 2019 r.
- Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów, 
- Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, 

5) do 18 lutego 2019 r.
- Powołanie komisji wyborczych i podanie do publicznej wiadomości informacji o ich składach oraz siedzibach, 
- Sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy 

6) 22 lutego 2019 r. 
- Przekazanie komisjom wyborczym spisów wyborców i kart do głosowania 

7) 24 lutego 2019 r. 
- Głosowanie

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-01-21
Publikujący -
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 07 sierpnia 2022r. 20:46:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.