Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zawiadomienie o zwołaniu XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza

RADA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, 13 maja 2020 r.

OA.0002.3.2020.RG

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja (piątek) 2020 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzywczy odbędzie się XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023).


Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie ze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  2) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza;

  3) zmiany uchwały własnej Nr XVIII/99/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krzywcza;

  4) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniam;

  5) uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie;

  6) przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 261 o pow. 0,2290 ha w Woli Krzywieckiej) stanowiącej własność Gminy Krzywcza;

  7) dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej (działki nr 657/6 o pow. 0,28 ha) położonej w miejscowości Średnia stanowiącej własność Gminy Krzywcza;

  8) wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

  9) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

  10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza;

  11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzywcza w 2020 roku.

   
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY


(-) Zygmunt SOBOL

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-05-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-05-15 11:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-05-15 11:30
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 16 stycznia 2021r. 18:50:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.