XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza w dn. 29.12.2020 r.

RADA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, 18 grudnia 2020 r.

OA.0002.9.2020.RG

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach odbędzie się XXV sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023).


Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z poprzedniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;

  2) zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.;

  3) zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.;

  4) zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2020 r.;

  5) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

  6) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Krzywcza nr XXIV/133/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2020-2026;

  7) ustanowienia pomnika przyrody;

  8) wyznaczenia aglomeracji Krzywcza.

   
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY


(-) Zygmunt SOBOL

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-12-18
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-12-21 12:48