XML
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 22.01.2021 r.

RADA GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, 8 stycznia 2021 r.

OA.0002.1.2021.RG

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach odbędzie się XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023).


Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie Budżetu Gminy Krzywcza na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2021-2026;

  2) zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa w miejscowości Kupna;

  3) „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;

  4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzywcza;

  5) przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady w 2021 roku.


   
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY


(-) Zygmunt SOBOL

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-01-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-08 13:29
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-19 13:30