Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 18.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.01.2018 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2018-01-18
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 11.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Chyrzynie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.12.2017 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-12-11
Publikujący -

GMINA KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro


na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka

Znak sprawy: 271.1.16.2017

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-12-06
Publikujący -

GMINA KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 27.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  Nr POIG.8.3/1/2017

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. Dostawa sygnału internetowego w ramach trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

Znak sprawy FN.042.3.1.2017.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-11-27
Publikujący -

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 13 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro


na wykonanie zamówienia obejmującego zakup środków czystości dla pracowników Urzędu Gminy Krzywcza

Znak sprawy: OA.2411.4.2017

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłJoanna Daraż - Referent2017-11-13
Publikujący -

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYWCZY

 

Krzywcza, dnia 31 lipca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


na realizację zadania pn. "Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach dożywiania uczniów w Zespole Szkół w Krzywczy, Szkole Podstawowej w Reczpolu, Szkole Podstawowej w Ruszelczycach, Szkole Podstawowej w Babicach, w Szkole Podstawowej w Bachowie”
 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAnna Żak - Kierownik2017-07-31
Publikujący -

GMINA KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 11 lipca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


na realizację zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Krzywcza w okresie od dnia 4 września 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne”

Znak sprawy: OA.4464.1.2017.OG

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-07-11
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 06.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Bachowie

Znak sprawy: SGiOŚ.616.3.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.06.2017 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-06-06
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Woli Krzywieckiej

Znak sprawy: SGiOŚ.616.2.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2017 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-05-26
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 25.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Woli Krzywieckiej

Znak sprawy: SGiOŚ.616.1.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2017 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-05-26
Publikujący -

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na "zorganizowanej 3-dniowej wycieczki autokarowej
na Mazury w terminie 16-18.06.2017 r. dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krzywcza
oraz członków ich rodzin dofinansowanej z ZFŚS."


 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 22.05.2017 r. godz. 15:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2017-05-15
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 13.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Kupnej

Znak sprawy 271.1.8.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.04.2017 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-04-13
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 29.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Woli Krzywieckiej

Znak sprawy 271.1.7.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.04.2017 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-03-29
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 29.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Woli Krzywieckiej

Znak sprawy 271.1.6.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.04.2017 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-03-29
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 06.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU OFERTOWYM

na "SPRZEDAŻ SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.5.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.03.2017 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-03-06
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 21.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.4.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 01.03.2017 r. godz. 11:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-02-21
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 20.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.3.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 01.03.2017 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-02-20
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 20.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.2.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 01.03.2017 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-02-20
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 09.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM

na "SPRZEDAŻ JODŁOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.3.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.02.2017 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-02-09
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 09.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM

na "SPRZEDAŻ SOSNOWEGO DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO"

Znak sprawy 271.1.2.2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.02.2017 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2017-02-09
Publikujący -
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 września 2020r. 08:25:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.