Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka w  2019 roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-12-19
Publikujący -

Zapytanie cenowe na roboty budowlane zadania pn. : "Budowa części kablowej podziemnej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą oświetleniowa w ciągu drogi gminnej nr 1 16204R na działce 100 w Skopowie (od nr 1/2/UG/4 do 11/2/UG/4"

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-12-12
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 10.12.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Bachowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.12.2018 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-12-10
Publikujący -

GMINA KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 30 listopada 2018 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro


na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac związanych z wycinką i zrywką drewna na składy w miejscowościach Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka

Znak sprawy: 271.1.22.2018

Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2018 do god. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-12-03
Publikujący -

Zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2018 r. na "„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego” zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza

współfinansowanego w ramach projektu konkursu nr RPPK.03.01.00-IŻ.00-18-002/16 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-11-27
Publikujący -

Zapytanie ofertowe z dnia 14 sierpnia 2018 r. na "Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów z terenu Gminy Krzywcza
w ramach projektu pn. „Szkoły marzeń” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Nr wniosku: RPPK.09.02.00-18-0009/17" .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-08-14
Publikujący -

Zapytanie ofertowe Nr 3/9.2/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. na "Odwóz dzieci/uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu pn. „Szkoły marzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Nr wniosku: RPPK.09.02.00-18-0009/17" .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-08-06
Publikujący -

Zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2018 r. na "Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów z terenu Gminy Krzywcza
w ramach projektu pn. „Szkoły marzeń”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Nr wniosku: RPPK.09.02.00-18-0009/17" .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2018 r. o godz. 11:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-08-02
Publikujący -

Zapytanie ofertowe Nr 1/9.2/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. na wykonanie zadania pod nazwą: "Świadczenie usług cateringowych dla dzieci/uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Szkoły marzeń”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-08-02
Publikujący -

II Zapytanie ofertowe OA.4464.2.2018.OG z dnia 30 lipca 2018 r. na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pod nazwą: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Krzywcza w okresie od dnia 03 września 2018 roku do dnia 21 czerwca 2019 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2018 r. o godz. 11:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-07-30
Publikujący -

Zapytanie ofertowe GOPS.2260.1.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. na realizację zadania pod nazwą: "Świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzywcza"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2018 r. o godz. 14:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Inspektor2018-07-24
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 16.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO GATUNKU JODŁA"

Drewno składowane w Ruszelczycach i Kupnej

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.07.2018 r. godz. 11:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-07-17
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 16.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA TARTACZNEGO WIELKOWYMIAROWEGO GATUNKU JODŁA"

Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.07.2018 r. godz. 10:30

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-07-17
Publikujący -

Zapytanie ofertowe OA.4464.1.2018.OG z dnia 11 lipca 2018 r. na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pod nazwą: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Krzywcza w okresie od dnia 03 września 2018 roku do dnia 21 czerwca 2019 roku w dni nauki szkolnej w oparciu o bilety miesięczne"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-07-11
Publikujący -

Zapytanie ofertowe nr 1/9.1/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup i dostawa wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkół w Krzywczy"

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2018 r. o godz. 9:00

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-07-02
Publikujący -

Zapytanie cenowe na roboty budowlane zadania pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 1520 w Bachowie"

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-06-22
Publikujący -

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krzywcza wraz z jednostkami organizacyjnymi"

 

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2018-06-19
Publikujący -

WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 9.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

na "SPRZEDAŻ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO"

Drewno składowane w Chyrzynie

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.04.2018 r. godz. 10:00

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-04-09
Publikujący -
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 września 2020r. 08:23:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.